Schůze výboru jednoty - duben 2017

Starostka Tělocvičné jednoty Sokol Kačice oznamuje členům výboru jednoty, že schůze výboru se koná v pátek 21. dubna 2016 od 17.30 hodin v přísálí sokolovny.
Členové jednoty mají možnost napsat svoje návrhy a žádosti na e-mail starostky: liskova@sokolkacice.cz. Poté budou pozváni na určitou hodinu na schůzi výboru.

Termín: 
Pátek, 21. Duben 2017 - 17:30 - 18:30