Schůze výboru jednoty - listopad 2016

Starostka Tělocvičné jednoty Sokol Kačice oznamuje členům výboru jednoty, že schůze výboru se koná ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 17.00 hodin v přísálí sokolovny.
Členové jednoty mají možnost napsat svoje návrhy a žádosti na e-mail starostky: liskova@sokolkacice.cz. Poté budou pozváni na určitou hodinu na schůzi výboru.

Termín: 
Čtvrtek, 10. Listopad 2016 - 0:30 - 18:30