Valná hromada Sokola Kačice 2018

Výbor tělocvičné jednoty Sokol Kačice zve všechny členy na valnou hromady jednoty, která se uskuteční ve čtvrtek 29. března 2018 od 16.30 hod na přísálí sokolovny.

Program valné hromady:

 1. Úvod
 2. Volba návrhové a mandátové komise
 3. Kontrola usnesení VH z 3. 3. 2017
 4. Změna členů výboru jednoty
 5. Zpráva starostky
 6. Zpráva náčelníka
 7. Zpráva hospodáře
 8. Návrh rozpočtu na rok 2018
 9. Plán činnosti na rok 2018
 10. Zpráva revizní komise
 11. Diskuse
 12. Návrh usnesení
 13. Závěr
Termín: 
Čtvrtek, 29. Březen 2018 - 16:30 - 18:30